Federation management

 • RAKISHEV Kenes

  President
 • MAKHMUTOV Beket

  Honorary president
 • MYKTYBEKOV Marat

  First Vice-President
 • GALINSKY Ruslan

  Vice-President
 • KAIMAKOV Abay

  Secretary General
 • ZHILKIBAYEV Samat

  Executive Director
 • NURTAZIN Muhsin

  Referee Director
 • BAIZHUMANOV Yerzhan

  State coach of Kazakhstan
 • ZHANBYRBAYEV Bostan

  Vice-President
 • KHAMKHOYEV Ali

  Vice-President