Federation management

 • KIM Vyacheslav

  President
 • ISABEKOV Shamsat

  Honorary president
 • KONDYBAYEV Shadiyar

  Vice-President for taekwondo development
 • SAGYNAYEV Kanat

  Vice-President for economics and finance
 • MAKHAT Rashit

  Vice-President for general affairs
 • YERUBAYEV Serik

  Vice-President for international relations
 • IBRAYEV Maksut

  Executive Director
 • CHILMANOV Arman

  State coach, Sports manager